مجله فناوری
مطالعات در مورد فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) بخش اول - 5.0 out of 5 based on 3 votes
چکیده ها این پایان نامه مرکب از یک بخش مقدماتی ، شامل تعریف سرمایه گذاری ریسک پذیر ، تاریخچه سرمایه گذاری در سوئد ، و یک مرور کلی در مورد…
استفاده بالقوه از هواپیماهای بدون سرنشین در هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها (بخش نهایی) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
3-1-   فعالیت های پروژه به منظور پرداختن به چالش ها و مشکلات بیشمار تکمیل هواپیماهای بدون سرنشین در برنامه های ملی ملخها برای بررسی و کنترل ، این پروژه از…
استفاده بالقوه از هواپیماهای بدون سرنشین در هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها (بخش پنجم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
چالش های عرضی یا نوسنجی قانون گذاری و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در کشورهای دریافت کننده کشورهایی که میزبان گروههای ملخهای صحرایی هستند، قوانین خاصی برای هواپیماهای بدون سرنشین…
استفاده بالقوه از هواپیماهای بدون سرنشین در هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها (بخش چهارم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
3-2-   دامنه پروژه 3-2-1. هدف هدف از طرح پیشنهادی، توسعه یک ابزار جدید برای بهبود تشخیص و کنترل هجوم ملخها است. این ابزار بر اساس تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین بوده…
استفاده بالقوه از هواپیماهای بدون سرنشین در هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها (بخش سوم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1.    پیشنهاد پروژه 3-1-   پیشینه 3-1-1. کنترل پیشگیری هجوم ملخها هدف کلی از کنترل پیشگیرانه این است که برای کاهش خطر و تأثیرات هجوم ملخها و در نتیجه به مبارزه…
استفاده بالقوه از هواپیماهای بدون سرنشین در هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها پیشنهاد پروژه مفهومی(بخش دوم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
کمیسیون کنترل هجوم ملخها در منطقه غربی (CLCPRO) و ملخها و آفات گیاهان مرزی(AGPMM) سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ژوئن 2016   تاثیرات اولیه پروژه عبارتند از: •…
استفاده بالقوه از هواپیماهای بدون سرنشین در هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها (بخش اول) - 5.0 out of 5 based on 2 votes
در بیابان های دورافتاده مناطق وسیعی به اندازه تقریباً 16 میلیون کیلومتر مربع وجود دارد، که از غرب آفریقا تا هند گسترش می یابد و شامل برخی از فقیرترین کشورهای…
رقابت بین استارت‌های آپ های کشاورزی در مزارع کانتینری، با صنعت تولید عمده مواد غذایی، جزء برنامه نبود - 5.0 out of 5 based on 2 votes
کشاورزی داخلی، یک اصطلاح عمومی است برای اشاره به مزارع با ساختار داخلی مانند گلخانه ها، مزارع کانتینر که هزاران ردیف از فضای گیاهی در آن وجود دارد، جهت یافتن…
توسعه سیستم کشاورزی دقیق در آفریقای جنوبی - 5.0 out of 5 based on 2 votes
هر قدم در بکاربردن روش درست اندازه گیری شده برای کشاورزی دقیق، اثبات سودمندی این عملیات در Northern KwaZulu-Natal است. کووت اسمیت محصولات خود را در مزرعه 1000 هکتاری ،…
صفحه3 از5